Du học Singapore trường MDIS

MDIS tên đầy đủ là Management Development Institute of Singapore( Học viện quản lí phát triển Singapore) được thành lập vào năm 1956. MDIS có 2 nhánh là: Học viện phát triển và quản lý Singapore quản lý các hoạt động đào tạo và MDIS International chuyên trách phát triển chiến lược hợp tác toàn cầu.

MDIS tên đầy đủ là Management Development Institute of Singapore( Học viện quản lí phát triển Singapore) được thành lập vào năm 1956. MDIS có 2 nhánh là: Học viện phát triển và quản lý Singapore quản lý các hoạt động đào tạo và MDIS International chuyên trách phát triển chiến lược hợp tác toàn cầu.

Học viện MDIS là một trong những trường đào tạo lâu đời nhất tại quốc đảo sư tử cung cấp các khóa học từ Quản lý Kinh doanh và Quản lý, Kỹ thuật, Thiết kế Thời trang, Sức khoẻ và Khoa học Đời sống, Công nghệ thông tin, Truyền thông Đại chúng, Điều dưỡng, Tâm lý và Du lịch, Quản lý Du lịch và Khách sạn. Các chương trình này được cấp bằng bởi các trường đại học nổi tiếng ở Pháp, Anh và Hoa Kỳ.

I. Tại sao nên chọn Học viện MDIS:

·      Vị trí địa lý thuận lợi

·      Cơ sở vật chất hiện đại

·      Chất lượng giáo dục vượt trội

·      Đa dạng ngành đào tạo

·      Học phí phù hợp

·      Liên kết với nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới

·      Nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ:

1. Chương trình dự bị tiếng Anh: (gồm 5 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao)

- Thời gian: 2 tháng/ 1 cấp độ

2. Chương trình đào tạo:

 

KHOA KINH DOANH

Khóa học

Thời gian

(tháng)

Học phí

(SGD)

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu tiếng Anh

Tháng khai giảng

A. ĐH Sunderland, Anh Quốc cấp bằng:

Cử nhân (danh dự) Quản trị Tài – chính & Kế toán (năm cuối)

Cử nhân (danh dự) Kinh doanh & Marketing (năm cuối)

9

16,050

-       Hoàn tất chương trình Cao đẳng Nâng cao của MDIS hoặc tương đương

-        

IELTS 6.0 hoặc tương đương

2, 6, 10

Cao đẳng Nâng cao Quản lý

 

7

 

9,630

Có bằng Quản trị Kinh doanh của MDIS

 

IELTS 5.5 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

 

 

Cao đẳng Quản lý

7

8,025

Tốt nghiệp THPT hoặc hoàn tất dự bị của MDIS

6

Cao đẳng Cơ bản Quản lý

7

7,490

Hoàn thành lớp 9

1, 4, 7, 9

B. ĐH Bangor, Anh Quốc cấp bằng:

Cử nhân Khoa học (Danh dự)

Kinh doanh & Tài chính

Cử nhân Khoa học ( Danh dự)

Tài chính Ngân hàng

Cử nhân Khoa học ( Danh dự)

Tài chính Kế toán

24

35,310

Có bằng Cao đẳng Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương

IELTS 6.0 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

 

3, 7, 11

Cao đẳng Quản lý

7

8,025

Tốt nghiệp THPT hoặc hoàn tất dự bị của MDIS

IELTS 5.5 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

 

6

Cao đẳng Cơ bản Quản lý

7

7,490

Hoàn thành lớp 9

1, 4, 7, 9

KHOA KHOA HỌC KỸ THUẬT

Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật điện và Điện tử

(ĐH Northumbria, Anh Quốc cấp bằng)

28

41,730

Tốt nghiệp THPT với ĐTB 7.0 trở lên hoặc hoàn tất chương trình Cao đẳng Kỹ thuật của MDIS

IELTS 6.0 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

1, 5, 9

Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật Cơ khí

(ĐH Northumbria, Anh Quốc cấp bằng)

28

41,730

Cao đẳng Kỹ thuật

7

9,630

Hoàn tất lớp 9

IELTS 5.5 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

1, 5, 9

KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG

Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Thiết kế Thời trang

(ĐH Nottingham Trent, Anh Quốc cấp bằng)

36

37,236

 

Tốt nghiệp PTTH, điểm TB lớp 12> 7.0 hoặc hoàn tất Cao đẳng

Bộ sản phẩm Nghệ thuật

IELTS 6.0

4, 10

Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) xây dựng Thương hiệu và Marketing trong ngành Thời trang

(ĐH Nottingham Trent, Anh Quốc cấp bằng)

36

35,096

Tốt nghiệp PTTH, điểm TB lớp 12> 7.0

4, 10

Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Sản phẩm Thời trang và Quảng cáo

(ĐH Sunderland, Anh Quốc cấp bằng)

9 – 18 tháng

17,655 (9 tháng)

24,610 (18 tháng)

Hoàn tất chương trình Cao đẳng tại MDIS

 

Cao đẳng Thiết kế Thời trang và Marketing

7

11,235

Hoàn thành lớp 09

IELTS 5.5 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

2, 5, 9

KHOA KHOA HỌC CUỘC SỐNG

 

Cử nhân Khoa học (Danh dự) Công nghệ Sinh học

(ĐH Northumbria, Anh Quốc cấp bằng)

36

39,590

 

Hoàn thành Cao đẳng của MDIS hoặc tốt nghiệp THPT với ĐTB từ 7.0 trở lên (bao gồm các môn Toán, Sinh, Hóa)

IELTS 6.0 hoặc tương đương

 

 

 

Cử nhân Khoa học (Danh dự)  Khoa học Y sinh

(ĐH Northumbria, Anh Quốc cấp bằng)

 

36

41,730

Cao đằng Khoa học Y sinh

7

8,774

Hoàn thành lớp 9

IELTS 5.5 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

2

KHOA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

Cử nhân (danh dự) ngành Truyền thông

(ĐH Oklahoma City, USA cấp bằng)

18

27,606

Hoàn tất chương trình Cao đẳng của MDIS

IELTS 6.0 hoặc tương đương

11

Cử nhân (danh dự) ngành Văn hóa, Thông tin và Truyền thông

(ĐH Sunderland, Anh Quốc cấp bằng)

9 hoặc 18 tháng

23,540

Hoàn tất chương trình Cao đẳng của MDIS (08 tháng) hoặc cao đẳng cơ bản của MDIS (18 tháng)

IELTS 6.0 hoặc tương đương

7 (9 tháng) hoặc 8 (18 tháng)

Cao đẳng Truyền thông Đại chúng

7

8,025

Tốt nghiệp THPT hoặc hoàn tất Cao đẳng của MDIS

IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

3, 6, 10

Cao đẳng Cơ bản ngành Truyền thông Đại chúng

7

7,490

Hoàn thành lớp 9

 

IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

2, 5, 8, 11

KHOA TÂM LÝ HỌC

Cử nhân Khoa học Nghiên cứu Hành vi chuyên sâu về Tâm lý học

(ĐH Oklahoma City, Mỹ cấp bằng)

18

28,890

Hoàn tất chương trình Cao đẳng Nâng cao của MDIS

IELTS 6.0 hoặc tương đương

5, 12

Cao đẳng Nâng cao về Tâm lý học

10

9,630

Tốt nghiệp THPT hoặc hoàn tất chương trình Cao đẳng

IELTS 5.5 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

5, 8, 11, 12

Cao đẳng về Tâm lý học

7

7,490

Hoàn tất lớp 9

IELTS 5.5 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

1, 3, 7, 11

KHOA CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Cử nhân khoa học (danh dự) Công nghệ Thông tin

(ĐH Teesside, Anh Quốc cấp bằng)

8 tháng

11,235

Hoàn tất chương trình Cao đẳng của MDIS. Nếu học sinh tốt nghiệp THPT với điểm tốt thì sẽ vào thẳng năm 1 đại học, thời gian học là 24 tháng, học phí là 31,030 SGD ~ 512 triệu

 

 

IELTS 6.0 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

1, 5, 9

Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin

7 tháng

8,025

Tốt nghiệp THPT hoặc chương trình cao đẳng Cơ bản của MDIS

IELTS 5.5

hoặc tương đường hoặc học tiếng Anh tại MDIS

1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12

Cao đẳng Cơ bản Công nghệ Thông tin

7 tháng

7,490

 

Hoàn thành lớp 9

IELTS 5.5

hoặc tương đường hoặc học tiếng Anh tại MDIS

1, 3, 5, 7, 9, 11, 12

KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

Cử nhân (Danh dự) Du lịch Quốc tế và Quản trị Khách sạn

(ĐH Sunderland, Anh Quốc cấp bằng)

9 tháng

18,725

Hoàn tất chương trình Cao đẳng Nâng cao của MDIS

IELTS 6.0 hoặc tương đương hoặc  học tiếng Anh tại MDIS

2, 6, 10

Cao đẳng Nâng cao về Du lịch, Khách sạn và Quản lý Sự kiện

10 tháng học +  6 tháng thực tập có lương

12,848

Tốt nghiệp PTTH với điểm trung bình lớp 12> 7.5 hoặc hoàn thành chương trình Cao đẳng của MDIS

IELTS 5.5 hoặc tương đương hoặc  học tiếng Anh tại MDIS

2, 5, 9, 11

Cao đẳng Quản trị Du lịch, Nhà hàng Khách sạn

7 tháng

7,490

Hoàn thành lớp 9

2, 5, 9, 12

3.    Chương trình Thạc sỹ:

KHOA KINH DOANH MDIS

Khóa học

Thời gian

Học phí

(SGD)

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu tiếng Anh

Tháng khai giảng

Thạc sỹ  Quản trị Kinh doanh (MBA)

(ĐH Sunderland, Anh Quốc cấp bằng)

12 tháng

26,215

Tốt nghiệp đại học

6 tháng kinh nghiệm làm việc

IELTS 6.0 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

1, 5, 9

Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế

(trường cao học kinh doanh Grenoble, Pháp cấp bằng)

24 tháng

35,310

Tốt nghiệp đại học

 

IELTS 6.5 hoặc tương đương

 

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Tài chính ngân hàng)

(ĐH Bangor, Anh Quốc cấp bằng)

12 tháng

22,470

 

 

 

 

Tốt nghiệp đại học

IELTS 6.0 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

 

 

 

 

 

3, 7, 11

 

 

Thạc sỹ quản trị kinh doanh (Marketing quốc tế)

(ĐH Bangor, Anh Quốc cấp bằng)

12 tháng

KHOA KHOA HỌC CUỘC SỐNG

Thạc sỹ ngành Quản lý Sức khỏe

(ĐH Northumbria, Anh Quốc cấp bằng)

12 tháng

25,680

 

 

IELTS 6.5 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

 

KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

Thạc sỹ Du lịch và Quản trị Khách sạn

(Đại học Sunderland, Anh Quốc cấp bằng)

12

20,330

Tốt nghiệp đại học

IELTS 6.0 hoặc tương đương hoặc học tiếng Anh tại MDIS

3, 7, 11

KHOA KỸ THUẬT

Thạc sỹ Quản lý Dự án

(ĐH Northumbria, Anh Quốc cấp bằng)

12

20,865

Tốt nghiệp đại học

IELTS 6.0 hoặc tương đương

9

Lưu ý: Học phí Đàbao gồm thuế GST 7%

III. KÝ TÚC XÁ MDIS:

Ký túc xá nằm ngay trong khuôn viên của Học viện MDIS với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại cho phòng ở ,khu vệ sinh….

Ký túc xá

Loại phòng

Giá/ tháng/ người (SGD)

MDIS HOSTEL

1 người

882.75

2 người (có ban công)

722.25

2 người (có cửa sổ)

668.75

4 người (có ban công)

535

4 người (có cửa sổ)

481.5

 

Tham khảo:

>>> 4 điều kiện du học Singapore mới nhất 2021

>>> du học Singapore từ A đến Z

       Hãy liên hệ với văn phòng du học Tài Minh gần nhất hoặc đăng ký online để được trải nghiệm tư vấn du học Singapore chu đáo nhất từ TaiminhEdu. Du học Tài Minh – Địa chỉ tư vấn du học tin cậy với kinh nghiệm 15 năm tư vấn du học Singapore. Hãy đến với TaiminhEdu để được trải nghiệm dịch vụ tư vấn du học chu đáo nhất!

 

DU HỌC TÀI MINH -  ĐỊA CHỈ TƯ VẤN TIN CẬY

 

Bạn muốn du học?

Đăng ký để được trao đổi cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của TaiMinh Edu ngay hôm nay.

TaiMinh Edu cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Đăng ký ngay

Liên hệ hotline: Đà Nẵng: 0905.142.383; Hồ Chí Minh: 0933.260.909; Hà Nội: 0968.814.368; Quảng Ngãi: 0913.578.177; Hải Phòng: 0903.522.146; Huế: 0966.500.246 để được tư vấn miễn phí

Chia sẻ với bạn bè qua

ZALO
Facebook Linkedin

Đăng ký tư vấn du học

Gửi thông tin

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.

Đăng ký